Een goede massage is meer dan zo maar een fijn momentje van ontspanning.

Massage raakt je.

Massage zet iets in beweging.

Massage helpt je vooruit.

Bij Moving Massages in Amsterdam kun je terecht voor deskundige massages en massagetherapie.

En:

Sinds 1 maart 2019 elke vrijdagmiddag van 13:30-17:30 in het Holos Huis te Utrecht.